Postitatud

Sild puidust?

Tegelikult on puitsildadel palju eeliseid: madalad ehitus- ja hoolduskulud, keskkonnasõbralikkus ning külmumis-sulamisprotsesside hea taluvus. Puit on ka lumetõrjekemikaalide suhtes palju vastupidavam kui teras või betoon ning puitsild ei vaja kallist deformatsioonivuuki, kuna puidu deformatsioon piki kiudu on väga väike. Üks puidu eelis sillamaterjalina on veel dünaamilise koormuse hea sumbuvus. Puitsildadele kiputakse sageli ette heitma nende lühikest eluiga ja vähest mädaniku-, tule- ning vandalismikindlust. Puitehitisi peetakse ajutisteks pahatihti põhjusel,  et paljud nõukogudeaegsed palksillad, mille hooldamiseks ei raatsitud anda kopikatki, on kõdunenud ja lagunenud.

Loe lähemalt siit:

Sild Puidust?

Autor: Alar Just

Allikas: Puuinfo 2005/1